Artykuły z kategorii

Logo 25-lecie Samorządności

23 października na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Działalność Organizacji Pozarządowych.

Tytuł tegorocznego spotkania brzmi „Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń”.

Uchwalona 8 marca 1990 r. ustawa o samorządzie terytorialnym, zapoczątkowała proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. Pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe, które odbyły się w tym samym roku, przywróciły obywatelom prawo do decydowania o sprawach lokalnych. Rozpoczęta wówczas reforma samorządowa była i jest ważną przemianą, a jej pozytywne efekty zostały wzmocnione dzięki organizacjom pozarządowym, które w wielu aspektach wspierają samorządy. Organizacje pozarządowe realizują liczne projekty na rzecz społeczeństwa, często podejmując współpracę z samorządami budując wspólnotę samorządową w duchu samorządności.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, szczególnie w zakresie rozwiązań prawnych i systemowych oraz osiąganych efektów współpracy.

Organizatorzy pragną skoncentrować uwagę na następujących obszarach:

  • formy współpracy – wymiar ekonomiczny, społeczny, prawny,
  • efekty współpracy i przyszłość,
  • samorząd i organizacje pozarządowe w nowej perspektywie finansowej UE.

Konferencja będzie dobrą okazją do prezentacji dorobku naukowego i wymiany poglądów przez przedstawicieli świata nauki oraz praktyków.

Termin konferencji: 23 października 2015 r. Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Aula Teatralna, ul. Obitza 1, 10-719 Olsztyn (w Centrum Humanistycznym).