Artykuły z kategorii

Flaga Ukrainy

Między 28 września a 2 października gościć będziemy na Warmii i Mazurach 30-osobową delegację przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji z Obwodu Rówieńskiego (Ukraina).

Wizyta poświęcona regionalnym NGO będzie trzecią i zarazem ostatnią wizytą realizowaną w ramach projektu „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!”. Dwie pierwsze wizyty, które odbyły się w maju, poświęcone zostały problematyce ochrony środowiska i funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Wymianę doświadczeń związanych ze współpracą pomiędzy samorządami i organizacjami pozarządowymi umożliwią spotkania z przedstawicielami NGO z naszego regionu: Nidzicką Fundacją Rozwoju „Nida”, Stowarzyszeniem Elbląg Europa oraz Integracyjnym Klubem Sportowym „ATAK” z Elbląga. Spotkania te pozwolą zaprezentować dorobek organizacji w takich obszarach jak ekonomia społeczna, działalność na rzecz młodzieży oraz inicjatywy sportowe, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Będzie to również doskonała okazja do przedstawienia możliwości realizowania projektów z partnerem ukraińskim, w których dofinansowanie przyznawane jest na przykład przez instytucje UE.

Spotkania z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedstawicielem Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego, jak również wizyty w Olsztynku oraz Aniołowie pozwolą pokazać potencjał związany ze współpracą samorządów z NGO oraz możliwości efektywnego realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym. Dyskusja na temat polityki społecznej zostanie również uzupełniona dzięki wizycie w siedzibie Banku Żywności w Olsztynie, podczas której partnerzy z Ukrainy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami bezpłatnego pozyskiwania i dystrybucji żywności.

W programie wizyty zaplanowano także udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych „Senior - w poszukiwaniu i aktywizowaniu ukrytych potencjałów”.

Przedstawiciele Rówieńskiej Obwodowej Administracji Państwowej odbędą również szkolenie z zakresu przygotowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych.

Realizowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie projekt „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!” współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”. Całkowita wartość projektu to blisko 120 tys. zł.

Zobacz również:

„Promujemy polski samorząd terytorialny”

„Ekologiczny hit na Warmii i Mazurach”