Artykuły z kategorii

Lady D 2015

Ideą inicjatywy Lady D (Lady Disabled) im. Krystyny Bochenek jest uhonorowanie kobiet, które mimo niepełnej sprawności wykorzystują swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielkami naszego społeczeństwa oraz wnoszą istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego.

Ogólnopolskie wydarzenie organizowane jest od 2002 roku, z inicjatywy m.in. Parlamentarnej Grupy Kobiet. W naszym regionie odbyło się po raz pierwszy, a wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali (8 września 2015 roku).

Konkurs przeprowadzono w pięciu kategoriach: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie społeczne” oraz „Życie zawodowe”. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyróżniono 11 kobiet.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Gustaw Marek Brzezin, natomiast w skład kapituły konkursowej weszli przedstawiciele samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Ogólnopolski finał zaplanowano na 23 września 2015 roku w Warszawie.