Artykuły z kategorii

Na początku września ruszyła ogólnopolska kampania na rzecz chorych z rakiem nerki „Dzień dla Zdrowia” zainaugurowana przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja. Patronaty honorowe nad Kampanią objęły Polskiego Towarzystwo Urologiczne, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej oraz Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, w kampanię włączył się także Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie.

Głównym celem kampanii jest realna pomoc pacjentom, którzy powinni nadal kontrolować stan swojego zdrowia i w razie potrzeby otrzymywać leczenie onkologiczne. Jak podaje bowiem fundacja ,,Wygrajmy zdrowie", tylko 30% pacjentów po nefrektomii wymagających dalszej obserwacji specjalistycznej zgłasza się na badania kontrolne i jest objętych dalszą terapią.

Dlatego w sobotę, 20 października w dziesięciu województwach jednocześnie (również w warmińsko-mazurskim) odbędzie się „Dzień dla zdrowia”, podczas którego pacjenci po nefrektomii z powodu raka nerki będą mogli bezpłatnie wykonać badania kontrolne oraz skonsultować się ze specjalistą.

Badania w województwie warmińsko-mazurskim będzie można wykonać w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (al. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn) - zapisy i informacje: (89) 532 62 75
 
Dodatkowe informacje na www.dziendlazdrowia.pl.

Aby wziąć udział w Dniu dla Zdrowia 2012 wystarczy potwierdzić swój udział po otrzymaniu dedykowanego zaproszenia lub zgłosić się do placówki patronackiej na terenie danego województwa.