Artykuły z kategorii

Balony z logo Unii Europejskiej i Giżycka - spotkanie informacyjne podczas naboru do projektu

W piątek (4 września) odbędzie się oficjalna inauguracja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko”.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in. co zrobić, żeby korzystanie z Internetu było bezpieczne.

Konferencja odbędzie się w godz. 17-20 w sali konferencyjnej „Biłas i Synowie”, ul. Pasaż Portowy 2 w Giżycku (budynek kręgielni, I piętro, będzie zapewniona pomoc dla osób niepełnosprawnych). Jest skierowana do mieszkańców miasta, którzy są beneficjentami ostatecznymi projektu. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie dostępu do sieci osobom zagrożonym tzw. „wykluczeniem cyfrowym” z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz niepełnosprawności.

Projekt przewidywał objęcie 375 gospodarstw domowych oraz 12 jednostek miejskich w Giżycku nieodpłatnym dostępem do Internetu do końca września 2020 r. oraz zaopatrzenie ich w niezbędny sprzęt komputerowy. Dodatkowo dla 350 osób z wyłonionych gospodarstw domowych zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Na zakup 575 komputerów, szkolenia i Internet miasto pozyskało 100 proc. dofinansowania z Unii Europejskiej. 175 osób użytkuje już komputery w ramach projektu od końca 2012 roku, do końca roku 2015 sprzęt komputerowy otrzyma kolejnych 200 osób, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby 50+, niepełnosprawni, rodziny zastępcze, samotni rodzice, uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce. 200 komputerów wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci sprzętu dostępowego do sieci, punktów dostępowych do sieci bezprzewodowych oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi, zostanie zlokalizowanych w 12 jednostkach miejskich i szkołach na terenie Giżycka. W dwóch lokalizacjach przewidziano wykonanie przyłącza do sieci i podłączenie do sieci szerokopasmowego Internetu.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie Gminy Miejskiej Giżycko” z pewnością zwiększy znacząco szanse zafunkcjonowania wielu mieszkańców naszego miasta w niebywale szybko rozwijającym się w dobie Internetu współczesnym świecie.