Artykuły z kategorii

Logo nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiej nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniały się w ostatnim roku do upowszechnienia CSR w Polsce.

Tytuł "Człowieka, który zmienia biznes 2014 roku" przyznany zostanie w dwóch głównych kategoriach:

  • biznes (przedstawiciele firm)
  • sektror pozabiznesowy (m.in. przedstawiciele administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu).

Formularz daje możliwość zgłoszenia własnej kandydatury, a także wskazanie osoby, która na ten tytuł zasługuje.

Celem nagrody jest uhonorowanie osób, które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniały się w ostatnim roku do upowszechnienia CSR w Polsce. Zgłaszani mogą być zarówno menedżerowie, specjaliści, koordynatorzy, eksperci różnych dziedzin, aktywiści którzy podejmowali cenne z punktu widzenia rozwoju odpowiedzialnego biznesu przedsięwzięcia. Byli inicjatorami, wybitnymi kontynuatorami, a czasem liderami zmian w miejscu pracy i poza nim. Podjęli wysiłek wypracowania bądź przyjęcia etycznych standardów. Wspierali z sukcesami firmę/organizację w procesie komunikacji z interesariuszami. Lub też mają swój ważny wkład w czynienie firmy/organizacji bardziej odpowiedzialnym, zrównoważonym miejscem pod względem chociażby zarządzania, transportu, transparentności.

Zgłoszenia kandydatur trwają do 28 sierpnia (piątek). Termin przedłużony ze względu na czas urlopowy.

Więcej informacji