Artykuły z kategorii

Symbol służby zdrowia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie rozpoczął program badań, który ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa wykrycia bezobjawowego raka trzustki u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą.

Program skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, których masa ciała zmniejszyła się o ponad 2 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Rak trzustki jest nowotworem trudnym do wykrycia, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju. Nowotwory złośliwe trzustki są istotną przyczyną śmierci z powodu chorób nowotworowych. Rocznie, z tego powodu umiera w Polsce ponad 4500 osób. Często choroba wykrywana jest  w zaawansowanym stadium, kiedy obecne są przerzuty, a guz jest nieoperacyjny. Zaledwie 1/4 pacjentów w chwili rozpoznania kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. Rozpoznanie choroby na wczesnym etapie istotnie zwiększa szansę na przeżycie.

Cukrzyca często towarzyszy rakowi trzustki. Niedawno rozpoznana cukrzyca może być jego pierwszym objawem i poprzedzać inne objawy nowotworu o wiele miesięcy.  Chorzy ze świeżo rozpoznana cukrzyca mają 8-krotnie większe ryzyko wystąpienia raka trzustki niż pozostałe osoby z populacji. Badanie w ramach programu ma na celu wykrywanie bezobjawowych zmian nowotworowych w trzustce.

Planowanym w ramach programu badaniem jest badanie endosonograficzne (EUS). Jest to najczulsza metoda wykrywania małych guzów trzustki. Stanowi ona połączenie badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego i badania ultrasonograficznego. Przypomina badanie gastroskopowe i  wykonywane jest w płytkim znieczuleniu.

Program skierowany jest do osób powyżej 50 roku życia, u których w ciągu ostatniego roku rozpoznano cukrzycę, i których masa ciała zmniejszyła się o ponad 2 kg w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zainteresowani powinni zgłosić chęć udziału w programie lekarzowi rodzinnemu, po spełnieniu kryteriów zostaną zaproszeni na badania do Oddziału Gastroenterologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.