Artykuły z kategorii

Flaga UE. Fot. stockvault

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ESWIP ruszyło z realizacją projektu edukacyjnego „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie”, którego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Projekt zakłada organizację bezpłatnych seminariów informacyjnych, warsztatów szkoleniowych oraz webinariów w 25 miastach w całej Polsce. Odbiorcami inicjatywy są przedsiębiorcy, środowiska naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W województwie warmińsko-mazurskim, eksperci Stowarzyszenia ESWIP, edukować w będą w pięciu miastach: Elblągu (24 lipca), Kętrzynie (28 lipca), Olsztynie (28 lipca), Ełku (3 lipca) oraz Iławie (4 sierpnia).

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.eswip.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Realizowany jest przez wnioskodawcę Stowarzyszenie BORIS z Warszawy i współpartnerów: Stowarzyszenie ESWIP z Elbląga, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku.