Artykuły z kategorii

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

W związku z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014–2020, Departament Zdrowia podjął działania przygotowawcze do uruchomienia planowanych środków finansowych z EFS.

Środki będą przeznaczone na wsparcie działań profilaktycznych w zakresie grupy chorób, stanowiących główne przyczyny niezdolności do pracy i umieralności wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego tj.: wczesne wykrywanie nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, nowotworu gruczołu krokowego, a także chorób układu krążenia, zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu), chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu oddechowego.

Ponadto w RPO ujęto również działania dotyczące opracowania i wdrożenia programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy oraz programu zdrowotnego uwzgledniającego rehabilitację medyczną w kontekście aktywności zawodowej.

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia, w celu uniknięcia sytuacji kreowania wielu programów zdrowotnych o charakterze lokalnym (np. na poziomie gminnym i powiatu) konieczne jest utworzenie Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej przez władze regionalne. RPPZ po pozytywnym zaopiniowaniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będą stanowiły podstawę do ogłaszania konkursów na ich realizację przez podmioty określone w poszczególnych priorytetach RPO.

W związku z powyższym oraz koniecznością oszacowania kosztów, zwracamy się do z zapytaniem o możliwość sporządzenia do października2015 roku Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego lata 2015-2020 (zgodnie z wymogami AOTMiT), a także o kosz sporządzenia każdego z tych programów.
Zapytanie dotyczy opracowania Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie:
1. profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego
2. profilaktyki chorób odkleszczowych (borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu)
3. programu zdrowotnego uwzgledniającego rehabilitację medyczną w kontekście aktywności zawodowej
4. programu ukierunkowanego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Jednocześnie informujemy, iż podmioty które przystąpią do szacowania kosztów, zostaną zaproszone do składania ofert w procedurze zapytań ofertowych.

Odpowiedzi proszę udzielać w formie elektronicznej i papierowej do dnia 9 lipca br. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoba do kontaktu: Sylwia Cieśluk – kierownik Biura Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia, tel. 895216918.