Artykuły z kategorii

Spotkanie w Olsztynie

W „Konferencji plenarnej organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego” wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkania został zaprezentowany wieloletni program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi 2016-2021. Został on uchwalony przez sejmik województwa 24 czerwca 2015 - jako strategia, kierunki współpracy na przestrzeni sześciu lat.

Poruszano również tematy związane z wyzwaniami dla Rady Organizacji Pozarządowych; nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz stowarzyszeniach; wykorzystaniu środków RPO w latach 2014-2020, zmianach w prawodawstwie dotyczącym organizacji pozarządowych czy konsultacjach społecznych w województwie warmińsko-mazurskim.

Uczestnicy konferencji wzięli ponadto udział w panelu dyskusyjnym „25 lat współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” oraz sesjach warsztatowych.