Artykuły z kategorii

Spotkanie odbędzie się w Olsztynie

Bezpłatne szkolenie „Efektywna kontraktacja usług społecznych” odbędą się 29 i 30 czerwca 2015 roku w Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem szkoleń jest zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym na podstawie wypracowanego Modelu Efektywnej Kontraktacji Usług Społecznych w ramach projektu innowacyjnego „Razem w kierunku profesjonalizacji działań”.

Uczestnicy zapoznają się m.in. z praktycznymi przykładami i efektami stosowania proponowanych typów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"

WIĘCEJ INFORMACJI 

PROGRAM SZKOLENIA:

29 czerwca (poniedziałek)
09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników szkoleń.
10.00 – 11.30 Wstęp do współpracy – Urzędnik kontra Pozarządowiec
11.30 – 11.40 Przerwa kawowa
11.40 – 13.10 Wspólne problemy – wspólne cele, czyli elementy dobrej diagnozy
13.10 – 13.40 Przerwa obiadowa
13.40 – 15.10 Wspólne problemy – wspólne cele, czyli elementy dobrej diagnozy cd.
15.10 – 15.20 Przerwa kawowa
15.20 – 17.10 Program współpracy
17.30 – 18.00 Kolacja
30 czerwca
08.00 – 08.30 Śniadanie
08.30 – 10.00 Tryby zlecania zadań
10.00 – 10.10 Przerwa kawowa
10.10 – 11.40 Zasady współpracy
11.40 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 13.20 Standaryzacja
13.20 – 13.30 Przerwa kawowa
13.30 – 15.00 Podsumowanie najważniejszych zagadnień