Artykuły z kategorii

Uroczystości odbędą się w Olsztynie

Centralne obchody na Warmii i Mazurach 70-tej rocznicy wyzwolenia niemieckich obozów koncentracyjnych odbędą się 11 czerwca 2015 roku w Olsztynie. W Komitecie Honorowym jest Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Celem uroczystości jest utrwalenie w pamięci Polaków o prawdy historycznej o II Wojnie Światowej oraz integracja środowisk kombatanckich.

Organizatorami wydarzenia są Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Zarząd Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. Przygotowanie uroczystości wraz z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Organizowane są również przedsięwzięcia towarzyszące jak wyjazdy edukacyjne do miejsc pamięci np. do obozu w Potulicach i Sztutowie. Po uroczystości o godzinie 17 w galerii Spółdzielni Socjalnej „HuManus” przy ul. M. Kotańskiego 1 w Olsztynie zaplanowano spotkanie w ramach „żywej lekcji historii” z Panią dr Janiną Luberdą-Zapaśnik –prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego. W wydarzeniu weźmie udział młodzież szkolna oraz studenci.


Uroczystość z okazji 70-tej rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych dofinansowano ze środków finansowych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” w Niemczech.

Program uroczystości
11 - Msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (Olsztyn ul. Mickiewicza)
12. 30 - Przemarsz ulicami: Kopernika, Mickiewicza do Placu Konsulatu Polskiego pod Kolumnę Orła Białego
13 - Uroczystości na Placu Konsulatu Polskiego pod Kolumną Orła Białego z udziałem kompanii honorowych: wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, orkiestry wojskowej oraz harcerzy i organizacji kombatanckich