Artykuły z kategorii

Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie

Konferencja połączona z uroczystym otwarciem Zakładu Aktywności Zawodowej odbędzie się 27 maja 2015 roku w Ostródzie. Początek o godz. 9.

Organizatorem spotkania jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie. Zakład prowadzi swoją działalność od grudnia 2014 roku, w zrewitalizowanym budynku Dworca PKP w Ostródzie, przy ul. Słowackiego 13A.

Koszty jego utworzenia dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach zawartej z PSOUU Koło w Ostródzie umowy.

Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie prowadzi działalność o charakterze wytwórczym i usługowym. Zatrudnia 25 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 10 osób personelu w ramach 4 działów: gastronomicznego - którego trzonem jest bar „Semafor” oraz rękodzielniczo-wytwórczego, porządkowo-ogrodniczego i utylizacji dokumentów. Obok pracy zarobkowej osoby niepełnosprawne uczestniczą w rehabilitacji społecznej i przygotowują się do życia w otwartym środowisku oraz uczą się pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie jest siódmą, po Olsztynie, Elblągu, Giżycku, Biskupcu, Kamionku Wielkim i Bartoszycach, tego typu jednostką w naszym regionie.