Artykuły z kategorii

Pomoc. Ilustracja do tekstu

Konferencja „Problemy uzależnień behawioralnych” odbędzie się 29 maja 2015 roku w Olsztynie.

Podczas konferencji odbędą się rozmowy związane z rodzajami uzależnień, realizacją programu dla hazardzistów czy działaniami profilaktycznymi z zakresu uzależnień realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim.

Spotkanie jest organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „DROGA” z Olsztynka przy współpracy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.
Konferencja rozpocznie się o godz. 11 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, ul. Jagiellońska 59 w Olsztynie.

Szczegółowy program:
11-11.10 – Przywitanie uczestników konferencji i wstępne wprowadzenie w tematykę spotkania - rektor WSIiE TWP w Olsztynie – dr hab. Adam Sosnowski
11.10-11.20 - Wystąpienie przedstawiciela samorządu województwa warmińsko-mazurskiego
11.20-11.40 - ,,Uzależnienia behawioralne – rodzaje oraz skala zjawiska” – mgr Michał Tatarek – pełnomocnik zarządu województwa warmińsko-mazurskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11.40-12 - ,,Realizacja programu terapeutycznego dla hazardzistów w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy” – mgr Marek Kamionowski – specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik OTU Stare Juchy
12-12.20 - ,,Praca z osobą kompulsywnie korzystającą z seksu na podstawie 20 letniej praktyki w klinicznym kontakcie z pacjentem” – lek. med. Apolonia Szarkowicz-Młyńska – psychiatra, seksuolog, specjalista psychoterapii uzależnień
12.20-12.40 - ,,Działania profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych realizowane na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” – dr Agnieszka Górska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, dziekan wydziału zamiejscowego TWP w Kętrzynie, mgr Krzysztof Wilczek – wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku
12.40-13 - Przerwa kawowa
13-13.15 - ,,Prezentacja zasobów ludzkich i instytucjonalnych w zakresie leczenia uzależnień behawioralnych w województwie warmińsko – mazurskim” – dr Anna Prusik – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, dziekan wydziału socjologii i pedagogiki TWP w Olsztynie
13.15-13.45 - Dyskusja panelowa – ,,Problematyka uzależnień behawioralnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” – prowadzenie: mgr Joanna Zaręba-Kwiatkowska, dr Joanna Szkatuła – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku