Artykuły z kategorii

Targi Ekonomii Społecznej

III Warmińsko-Mazurskie Dni z Ekonomią Społeczną to największe i najważniejsze w 2015 roku wojewódzkie wydarzenie skierowane do przedsiębiorstw społecznych, podmiotów działających w obszarze rynku pracy oraz wszystkich sympatyków tego sektora działalności gospodarczej.

Jego nierozerwalną częścią jest konferencja pn. „Ekonomia społeczna – nowa perspektywa, nowe wyzwania”, która w tym roku odbędzie się 22 maja 2015 roku w Hotelu OMEGA w Olsztynie (ul. Sielska 4a).

Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie związane m.in. konsolidacją podmiotów ekonomii społecznej, omawiana będzie także rola ekonomii społecznej w Regionalnym Programie Operacyjnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Odbędą się także panele dyskusyjne „Ekonomia społeczna w środowiskach lokalnych“ oraz „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej“.

Dzień później (w godz. 10-14) na Stary Mieście w Olsztynie odbędą się Targi Ekonomii Społecznej, na których swoje produkty i usługi zaprezentują przedsiębiorstwa społeczne i inne podmioty ekonomii społecznej z terenu Warmii i Mazur.

Organizatorem Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalej WAMA-COOP z siedzibą w Olsztynie, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszeniem ADELFI z siedzibą w Ełku oraz Nidzicką Fundacją Rozwoju „NIDA”.

Patronatem medialnym wydarzenie objęły TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska i Dziennik Elbląski, Olsztyniak oraz portal internetowy www.wm.pl.

PROGRAM KONFERENCJI
TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ