Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Na tego typu pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy wojewódzkiej konferencji, która odbędzie się 14 i 15 maja 2015 roku w Iławie. Honorowy patronat nad imprezą objął Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.


Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli wszystkich służb i instytucji oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy rodzinie w sytuacji przemocy – pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników sądów – sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych, policjantów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracowników służby zdrowia, samorządowców i wolontariuszy.

W konferencji udział wezmą prelegenci: Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie, Krzysztof Sarzała z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, Anna Olszewska z Centrum Mediacji i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w Elblągu, Błażej Gawroński z Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii w Olsztynie, Danuta Górny z Ośrodka Psychoedukacji w Iławie oraz Andrzej Augustyniak prokurator z Ministerstwa Sprawiedliwości z Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dzień później odbędzie się natomiast seminarium, które poświęcone będzie zaburzeniom zachowania u dzieci i młodzieży. Seminarium odbędzie się w sali szkoleniowej Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, ul. Chełmińska 1.

Program konferencji

14 maja - Iławskie Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A
godz. 11 - Otwarcie konferencji – Adam Żyliński – burmistrz miasta Iława
11.15 - Wprowadzenie w tematykę i cel konferencji. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, wręczenie nagród. Krzysztof Panfil – kierownik Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie
11.30 – „Przywiązanie – wpływ więzi na funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka.” /Danuta Górny – psycholog/
12.15 – przerwa kawowa
12.30 – Dyskusja panelowa z udziałem specjalistów w zakresie problematyki przemocy, z udziałem publiczności
14.30 – Podsumowanie i wnioski, zakończenie pierwszego dnia konferencji.

15 maja - Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
godz. 11 – „Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży” – seminarium /dr Krzysztof Szwajca/
Główne zagadnienia:
– Zaburzenia zachowania, zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania agresywne, przemoc – dyskusja pojęć, definicje;
– Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych według obowiązujących klasyfikacji;
– Ważne konteksty zachowań agresywnych – czynniki biologiczne, poznawcze, kontekst środowiskowy, wpływ mediów – proponowane oddziaływania;
– Dziecko „trudne” czy „chore”? Leczyć czy wychowywać? Kto, w jakim zakresie i w jaki sposób może wpływać na funkcjonowanie młodego człowieka;
– Zaburzenia zachowania – postępowanie. Jakie oddziaływania są skuteczne? Kiedy kierować dziecko do psychiatry?;
– Podstawowe znaczenie kontekstu rodzinnego – jak mobilizować rodzinę? Zachowania agresywne a krzywdzenie wewnątrzrodzinne;
– Dziecko w świetle prawa – w rozumieniu Ustawy o Nieletnich, Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dziecko jako podmiot i przedmiot decyzji podejmowanych przez rodziców, opiekunów, instytucje prawne, opiekuńcze i lecznicze
– Przykłady kliniczne, dyskusja;
15 – Zakończenie drugiego dnia konferencji.