Artykuły z kategorii

Fundusz Inicjatyw ObywatelskichOd czwartku (12 marca) można składać wnioski o dofinansowanie w programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

 

 

To szansa dla grup nieformalnych i młodych stowarzyszeń na zdobycie doświadczenia w prowadzeniu projektów.

 

 

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek" w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "Stopa", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "Przystań" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

 

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

Dofinasowanie będzie można uzyskać na zadania które:

 

  • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Kto jest adresatem programu?

 

  • Grupy nieformalne - stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
  • Grupy samopomocowe - stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
  • Młode organizacje pozarządowych, czyli organizacje wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku).

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, planują prowadzić działania na tym obszarze i na rzecz społeczności z jego terenu.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji to 313 600 złotych. Projekty należy zrealizować między 1 kwietnia - 30 listopada 2015. Kwota wnioskowanej dotacji to od 1 500 do 5 000 zł. Wkład własny: minimum 10% (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI