Artykuły z kategorii

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu pomocy społecznej w roku 2015.

 

Komisja konkursowa rozpatrzyła 48 ofert, z czego 19 otrzyma dofinansowanie do ich realizacji. Łączna kwota dotacji na wszystkie zadania to 129.600 zł.

 

Dofinansowanie zostanie przekazane m.in. na: rozwój i wspieranie aktywności społecznej osób starszych; organizację w Olsztynie XVII Wojewódzkiego Festynu Integracyjnego, o zasięgu regionalnym, dla osób niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Razem”, wydanie dwóch numerów biuletynu promującego działania realizowane w ramach XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, tj. biuletynu inaugurującego i biuletynu podsumowującego XVII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny oraz wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych.


Decyzja o podziale środków zapadła 24 lutego 2015 roku, podczas posiedzenia zarządu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY