Artykuły z kategorii

Dzieci z piłką siedzą na trawieGminy i organizacje prowadzące świetlice, mogą ubiegać się o 40 tys. zł na wyposażenie, wyjazdy, imprezy edukacyjne, a nawet dodatkowe posiłki.

 

 

Zgłoszenia należy składać do 20 marca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie.

 

 

Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do dofinansowania w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Minister Pracy i Polityki Społecznej planuje w 2015 roku przyznać 20 jednorazowych dotacji po 40 tys. zł.

 

Można będzie je przeznaczyć na:

 

  • wyposażenie danej placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych np. sprzęt komputerowy, meble, czasopisma, książki lub gry, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne i inne artykuły niezbędne do organizowania zajęć;
  • zorganizowanie (w miejscowościach na terenie naszego kraju) letniego/zimowego wypoczynku, podczas wakacji/ferii zimowych, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodzin dzieci korzystających z zajęć;
  • organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych dla dzieci i rodziców, w tym wyjścia do muzeum, kina, teatru lub imprez kulturalno - sportowych;
  • zorganizowanie dodatkowych posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach.

 

Wymagany jest co najmniej 20 proc. wkład własny, z czego 5 proc. może być wniesione w postaci pracy wolontariuszy.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU PDF