Artykuły z kategorii

Flaga Unii EuropejskiejTylko do 2 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

 

Zgłoszenia przyjmuje Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Skład Komitetu tworzą cztery osoby:

 

  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą;
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej RPO WiM 2014-2020 – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą;
  • Przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą;
  • Przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych – jeden członek Komitetu Monitorującego wraz ze stałym zastępcą.

 

Każda organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata. Robi się to poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie zeskanowanie go i przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dodatkowo należy przesłać wersję edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD). Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 2 lutego 2015 r.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Elżbieta Mierzyńska, tel. 89 512 58 76, Joanna Glezman, tel. 724 777 741.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE WRAZ Z FORMULARZAMI ZGŁOSZENIOWYMI