Artykuły z kategorii

Ełk zimąJak co roku w okresie zimowym Ełk przygotował się do udzielenia pomocy osobom bezdomnym, starszym, samotnym i niepełnosprawnym, które potrzebują szczególnej opieki.

 

 

Potrzebujący mogą liczyć na wsparcie przede wszystkim w postaci noclegu, pożywienia i odzieży.

 

 

Zimą należy szczególnie zwracać uwagę na osoby bezdomne przebywających na klatkach schodowych, dworcu, w piwnicach, altanach i ogródkach działkowych, pustostanach, węzłach ciepłowniczych. Warto też zainteresować się sytuacją osób mieszkających samotnie, w starszym wieku, niepełnosprawnych lub rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, a nie będących w stanie własnym staraniem zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb w trudnych warunkach.

 

Informacje dotyczące osób przebywających na terenie Ełku i okolic w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu należy przekazywać odpowiednim służbom miejskim:

 

• Straż Miejska – 986 lub (87) 73 26 201,

• Policja – 997 lub (87) 621 82 00,

• Straż Pożarna – 998 lub (87) 621 71 00,

• telefon alarmowy – 112,

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. (87) 732 67 18,

• Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku (87) 732 62 63, (87) 732 62 65, (87) 732 62 66 (ul. Piłsudskiego 2).

 

 

Miejsca gdzie osoby ubogie otrzymają pomoc i schronienie:

 

Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot

ul. Dąbrowskiego 3C, 19-300 Ełk, tel. (87) 562 55 78

 

• czynny całodobowo,

• zapewnia opiekę, schronienie, wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, podstawową opiekę medyczną, pomoc doraźną – odzież,

• 36 miejsc dla mężczyzn (w okresie zimowym + 10 miejsc).

 

 

Stołówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ul. Wojska Polskiego 24, 19-300 Ełk ,tel. 87 610 01 29

 

• czynna od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 10 – 15,

• zapewnia jeden gorący posiłek dziennie oraz suchy prowiant na wolne dni,

• warunkiem otrzymania posiłku jest wcześniejsze zgłoszenie się (zarejestrowanie) u pracownika socjalnego w godzinach pracy MOPS przy ul. Piłsudskiego 8 (w szczególnych warunkach udzielana jest pomoc bez wymaganego zaświadczenia).

 

 

Dom im. św. Ojca Pio "Caritas" Diecezji Ełckiej

ul. Kościuszki 27,19-300 Ełk, tel. 504 070 405

 

• czynna całodobowo,

• zapewnia opiekę, schronienie, wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, pomoc doraźną - odzież, środki czystości, porady prawne i psychologiczne,

• 48 miejsc dla mężczyzn i kobiet.

 

 

Dom Dziennego Pobytu im. św. Ojca Pio "Caritas" Diecezji Ełckiej

ul. Kościuszki 17,19-300 Ełk, tel. 504 070 405

 

• czynny w godzinach 8-17 od poniedziałku do piątku,

• zapewnia wyżywienie i schronienie w ciągu dnia.

 

 

Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Więcej o zimowej pomocy na Warmii i Mazurach