Artykuły z kategorii

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystąpił do aktualizacji danych dotyczących zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zwracają się z prośbą do wszystkich ośrodków pomocy społecznej o wypełnienie formularzy i odesłanie ich na adres Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) do 7 stycznia 2014 roku.

 

Materiał opracowany na podstawie danych dotyczących problematyki bezdomności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostanie w późniejszym terminie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.


Pliki do pobrania:
Zał. 1 Liczba osób bezdomnych z terenu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności)
Zał. 2 Liczba osób bezdomnych z terenu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r wg kryteriów: wiek i wykształcenie
Zał. 3 Realizowane indywidualne programy wychodzenia z bezdomności (stan na. 31 grudnia 2014 r). Zał. 4 Schroniska i noclegownie.
Zał. 4 Schroniska i noclegownie.
Zał. 5 Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych.