Artykuły z kategorii

twoj dom dialogWystawa projektów domów jednorodzinnych, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie ,,Twój dom – dialog z tradycją”, uświetni uroczyste otwarcie inwestycji na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uroczystość odbędzie się  1 czerwca 2012 w budynku przy ulicy Heweliusza 4. Wystawę będzie można oglądać do 8 czerwca.

Projekt „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.1. Infrastruktura uczelni. Polega na kompleksowej modernizacji bazy edukacyjno-badawczej nauk technicznych i informatycznych poprzez udoskonalenie infrastruktury technicznej i wyposażenia w aparaturę badawczo-dydaktyczną, w tym specjalistycznych laboratoriów.
 
Inwestycja składa się z dwóch komponentów: budowa i wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego (RCI) oraz rozbudowa, modernizacja i unowocześnienie wyposażenia aparaturowego obiektów naukowo-dydaktycznych nauk technicznych. Bezpośrednim celem Projektu jest przygotowanie uczelni do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. Powstanie RCI wzmocni jakość nauczania i badań z zakresu informatyki na poziomie wyższym tworząc warunki do dynamicznego rozwoju całego regionu. Całkowita wartość projektu to prawie 97 mln zł.  

„Twój dom – dialog z tradycją”
Konkurs na projekt domu jednorodzinnego dedykowanego terenom wiejskim i podmiejskim „Twój dom - dialog z tradycją” został przeprowadzony w 2010 roku przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Partnerami w organizacji konkursu były olsztyńskie oddziały Narodowego Instytutu Dziedzictwa (wcześniej: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Efektem konkursu jest zbiór 28 projektów domów, osadzonych w tradycji budownictwa Warmii i Mazur, a jednocześnie zgodnych z najnowszymi technologiami i potrzebami współczesnego człowieka. Projekty domów zostały zebrane w specjalnym katalogu, który otrzymać można podczas wystaw. Projekty zamówić można bezpośrednio u ich autorów, do których kontakty dostępne są w katalogu oraz na stronie www.architektura.warmia.mazury.pl.