Artykuły z kategorii

ElblągSzkolenie „Efektywne wydatkowanie środków POKL” potrwa od 30 do 31 października 2014 roku.

 

Wydarzenie ma za zadanie przygotować beneficjentów realizujących projekty Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W zakresie tematycznym znalazły się m.in. prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności; wartości zamówień z uwzględnieniem zasady przejrzystości i konkurencyjności; formy zatrudnienia personelu w ramach projektów POKL – najczęściej popełniane błędy skutkujące niekwalifikowanością wydatków; rozliczanie czasu pracy personelu realizującego projekt oraz zasady i rodzaje kontroli projektów oraz nieprawidłowości występujące w projektach.

 

Celem jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się realizacją projektów w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowego dokumentowania wydatków; przekazanie wiedzy na temat najczęściej popełnianych błędów przy realizacji projektów; zdobycie umiejętności podczas udzielania zamówień.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października 2014 roku. WIĘCEJ INFORMACJI