Artykuły z kategorii

Występ zespołu seniorów W latach 2009-2013 w województwie warmińsko-mazurskim wdrażany był program pt. „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”.

 

 

Tu można zapoznać się z raportem z monitoringu jego wdrażania

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na posiedzeniu w dniu 21 października 2014 roku przyjął Raport z monitoringu wdrażania w latach 2009-2013 Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”.

 

Raport został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w oparciu o raporty cząstkowe przedłożone przez niżej wymienione podmioty odpowiedzialne za monitorowanie poszczególnych obszarów.

 

Obszar I – Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Obszar II – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Obszar III – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie, w tym:

 

  • Cel 2: Zwiększenie aktywności zawodowej seniorów – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.
  • Cel 4: Rozwój wolontariatu 50+- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Obszar IV – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie.

 

PRZECZYTAJ RAPORT