Artykuły z kategorii

Fot. Organizatorzy Podczas wydarzenia, które odbędzie się 20 oraz 21 października 2014 roku w Olsztynie, zaprezentowane zostaną efekty projektu "Potencjał młodych", który realizowany był we współpracy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Organizatorzy zaplanowali m.in. rozmowy o stanowisku pełnomocnika do spraw młodzieży, zasadach konsultacji z młodymi oraz o programie finansującym młodzieżowe inicjatywy.

 

Uczestnicy konferencji będą również konsultować ważne tematy dla młodzieży oraz zostaną przedstawione dobre praktyki. Drugiego dnia odbędą się warsztaty, które pomogą zaplanować odpowiedni rozwój.

 

Konferencja organizowana jest w ramach projektu “Potencjał młodych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

ZOBACZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM