Artykuły z kategorii

logo-dojrzlosc-w-sieciKonkurs "Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki"  ma on na celu popularyzację inicjatyw rozwijających umiejętności i zachęcających do korzystania z nowych technologii wśród osób powyżej 50. roku życia.

 

 


Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31 października, zaś wyniki poznamy 12 grudnia. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.

 

 


Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłaszają III edycję konkursu Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki. Projekty zgłaszane do konkursu, oprócz wykorzystania Internetu, mogą także dotyczyć szeroko pojętych nowych technologii, w tym m.in. możliwości aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych wykorzystywanych w połączeniu z komputerem. Do konkursu można zgłaszać działania z zakresu edukacji cyfrowej osób powyżej 50 roku życia, które mają zarówno charakter cykliczny, długofalowy, jak również jednorazowy. Poza prezentacją działania należy również pokazać jego wymiar indywidualny, czyli przykład konkretnej osoby, która skorzystała z uczestnictwa w danym przedsięwzięciu. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia lub linki do stron www czy materiałów w serwisie YouTube. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa także dlatego, że po raz pierwszy Koalicja zdecydowała o przyznaniu nagród między innymi w postaci tabletów i aparatów cyfrowych

 


Adresatami Konkursu są organizacje, instytucje i firmy, które podejmują różnorodne działania na rzecz edukacji cyfrowej dojrzałych Polaków. Poprzez Konkurs, Koalicja „Dojrz@łość w sieci” oraz Porozumienie chcą popularyzować inicjatywy zmierzające do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza wśród seniorów. Konkurs ma się przyczynić do kontynuacji realizowanych inicjatyw oraz do inspirowania innych podmiotów w korzystaniu z najbardziej skutecznych rozwiązań.

 


Najciekawsze przykłady dobrych praktyk zgłoszonych do Konkursu będą promowane przez Koalicję i Szerokie Porozumienie. Zostaną też opisane w publikacji zamieszczonej m.in. na stronach internetowych Koalicji i Porozumienia.

 

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa