krew oddanieJuż w czwartek, 7 sierpnia, w godz. 9.00 - 13.30 odbędzie się kolejna akcja poboru krwi. Na parkingu przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie (od strony ul. Żołnierskiej) stanie specjalny ambulans do poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.


             
Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.

 

Możesz zostać kandydatem na dawcę krwi, jeśli:
- jesteś osoba pełnoletnią i nie przekroczyłeś 65-roku życia,
- czujesz się zdrowy,
- ważysz nie mniej niż 50 kg,
- chcesz pomóc drugiemu człowiekowi.

 

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający nr PESEL.

 

Oddając systematycznie krew, krwiodawca badany jest każdorazowo przez lekarza, który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może skierować go do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem.

 

Więcej informacji