Artykuły z kategorii

Laureaci edycji 2013Ruszyła 14. edycja konkursu o Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

 

Konkurs odbywa się w nowej formule - nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane w dwóch kategoriach: indywidualnej (pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz najbardziej aktywnym liderom organizacji pozarządowych z terenu województwa) oraz zespołowej (jednostkom organizacyjnym pomocy i integracji społecznej oraz organizacjom pozarządowym działającym na Warmii i Mazurach) w obszarze pomocy i integracji społecznej.

 

Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za:

 

1. działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
2. wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
3. wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
4. aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
5. inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
6. realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7. wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
8. wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

 

Wnioski o przyznanie ww. nagród i wyróżnień marszałka mogą złożyć:
- osoby fizyczne;
- osoby prawne;
- instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.

 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do 20 września 2014 r. na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

 

Dodatkowe informacje, druki wniosków oraz regulamin znajdują się TUTAJ