Artykuły z kategorii

Fot. www.stockvault.netTegoroczne wydarzenie, odbywające się pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”, rozpocznie się 15 maja 2014 roku.

 

W dobrej współpracy wszystkich środowisk i instytucji od administracji publicznej,
po instytucje oświaty, kultury, pomocy społecznej, rynku pracy, organizacje pozarządowe – dostrzegana jest szansa na stworzenie przyjaznych warunków dla odpowiedniego wsparcia i rozwoju rodziny.

 

Obchodom XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny towarzyszyć będzie wiele inicjatyw organizowanych przez lokalne samorządy (CZYTAJ WIĘCEJ). Oficjalne zakończenie odbędzie się 12 czerwca 2014 roku w Giżycku.

 

Organizatorami są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Program inauguracji:
10-10.10 - Otwarcie Konferencji i przywitanie gości - Robert Lesiński - prowadzący
10.10-10.20 - Akcent artystyczny - Chór Dziewczęcy „Cantabile”, działający przy państwowej Szkole Muzycznej
10.20-10.40 - Wystąpienia członków Komitetu Honorowego XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:
- Jacek Protas – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
- Marian Podziewski – wojewoda warmińsko-mazurski
- ks. Abp. Wojciech Ziemba – metropolita warmiński
1040-1050 - Wystąpienie przewodniczącego Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Zbigniew Połoniewicz
10.50-11 - Wprowadzenie w XVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
- Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
11- 11.30„emocje w rodzinie i ich znaczenie dla rozwoju społecznego jednostki”:
 - Mieczysław Wojciechowski– psycholog z Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii nr.1, SOS w Warszawie
11.30-12 - „Jak budować siłę ekonomiczną polskich rodzin”:
- Ireneusz Jabłoński - ekspert Centrum im. Adama Smitha
12-12.15 - Podsumowanie i zakończenie konferencji