Artykuły z kategorii

biznes2 stockvaultProwadzisz przedsiębiorstwo wdrażające najwyższą jakość produktów i usług, wspierające wspierają rozwój lokalnych społeczności, szanując przy tym środowisko naturalne? Zgłoś się do konkursu na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim, które prowadzą działalność gospodarczą. Kandydata może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną.

 

W zmaganiach mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające według zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Zwyciężą te firmy, które uzyskają najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne.

 

Przedsiębiorstwa oceniać będzie kapituła konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pracodawców.  Zgłoszenia można nadsyłać do 7 kwietnia 2014 roku. Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród odbędzie się w czerwcu.

 

Szczegóły dotyczące regulaminu, zgłoszeń do konkursu na stronie: http://www.centrum-csr.com/konkurs/

 

Patronat nad przedsięwzięciem objął marszałek Jacek Protas. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, powołane w 2012 w Olsztynie w ramach projektu realizowanego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Forum działa na rzecz popularyzacji efektywnej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością, jego zadaniem jest wspierania wdrażania zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, działających w województwie warmińsko-mazurskim.

Więcej informacji na temat forum można znaleźć na stronie www.centrum-csr.com.