medycyna stockvaultW ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku wpłynęło 39 ofert. Dotacje otrzymają 32 oferty.

 

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie, zobowiązane są do zaktualizowania harmonogramu i kosztorysu zadania dostosowanego do kwoty dotacji (stanowiących załączniki do umowy) i dostarczenia do dnia 21 marca 2014 roku do Departamentu Zdrowia, ul. Mariańska 3, 10-051 Olsztyn.

 

Wykaz ofert wraz z wysokością przyznanych dotacji

 

Wykaz podmiotów, którym nie udzielono dotacji

 

Wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania

 

Wzór zaktualizowanego kosztorysu zadania