Artykuły z kategorii

Fot. www.stockvault.netSeminarium dla przedsiębiorców odbędzie się 12 marca 2014 roku w Piszu i jest organizowane przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu Forum WaMaBOSS.

 

Tematem spotkania będzie „Społeczna odpowiedzialność biznesu w oparciu o normę ISO 26 000 w działalności gospodarczej. Działania – Korzyści – Bariery”. Ponadto podczas seminarium zaprezentowany zostanie sposób na generowanie korzyści ze społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie imprezy plenerowej - Gwiazdy Mazurskiej.

 

 „Międzynarodowa norma ISO 26000 jest jedną z najważniejszych i najlepiej znanych norm ISO, mającą zastosowanie w każdej organizacji. Postrzeganie organizacji jako społecznie odpowiedzialnej, jak również jej rzeczywiste działania w zakresie CSR mogą mieć duży wpływ na m.in. budowę reputacji firmy, zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, klientów czy też relacje przedsiębiorców z instytucjami, mediami lub dostawcami.

 

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu - zostało powołane w 2012 w Olsztynie w ramach projektu realizowanego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Forum WaMaBoss zostało zawiązane na rzecz popularyzacji efektywnej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Zadaniem tej innowacyjnej formuły jest wspieranie skutecznego wdrażania koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie w sektorze Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach.

 

WIĘCEJ INFORMACJI