Artykuły z kategorii

Fot. organizatorzy Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu organizuje konkurs dla firm z Warmii i Mazur. Celem konkursu jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Przedsięwzięcie skierowane jest do przedsiębiorców z woj. warmińsko-mazurskiego, którzy swoją działalnością sprzyjają wdrażaniu najwyższej jakości produktów, usług bądź procesów zarządzania, a także wspierają rozwój lokalnych społeczności i szanują środowisko naturalne.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą – produkcyjną, handlową lub usługową. Kandydata może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna bądź organizacja posiadająca osobowość prawną. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez kapitułę spośród przedsiębiorców, którzy osiągnęli najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne.

 

Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS jest elementem działań Forum WaMaBOSS na rzecz wdrażania i promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, oraz inicjowania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 kwietnia, natomiast zwycięzców poznamy w czerwcu. Patronat nad przedsięwzięciem objął Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.centrum-csr.com