Artykuły z kategorii

W pracach grupy roboczej ds. polityki młodzieżowej uczestniczą przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz instytucji samorządowych.


Pierwsze spotkanie odbyło się 23-24 stycznia 2014 roku, dyskutowano m.in. o potrzebach powoływania pełnomocnika ds. młodzieży na teren województwa warmińsko-mazurskiego. Do jego zadań należałoby przekazywanie opinii młodych, promować i informować inicjatywach młodych, ich sukcesach i dokonaniach oraz pełnić rolę „łącznika instytucyjnego”.


Wiele czasu poświęcono także współczesnej młodzieży. Wynikiem dyskusji była potrzeba opracowania analizy istniejących badań i opracowań na temat młodzieży z regionu. O wiele ważniejsza jednak była konkluzja: „młodzież jest” odwołująca się do tego, by nie różnicować młodzieży ze względu jakiekolwiek kryteria (aktywność, sytuację materialną, czy wykluczenie), ale traktować młodych jako różnorodną grupę, której należy tworzyć szanse na rozwój.


Kolejne spotkania grupy roboczej odbędą się 7, 21 lutego oraz 21 marca.


Projekt jest realizowany przez Chorągiew Warmińsko-Mazurską Związku Harcerstwa Polskiego w partnerstwie z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego oraz Siecią Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.