Artykuły z kategorii

Fot. www.stocjvault.netTermin składania wniosków o przyznanie „Nagrody Marszałka” mija 20 września 2013 roku.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje działające w zakresie pomocy społecznej. Wyróżnienia trafią do pracowników pomocy i integracji społecznej oraz do liderów organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur.

 


To już 13. edycja nagrody, której celem jest promocja nowoczesnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy społecznej. Wniosek o jej przyznanie mogą złożyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje społeczne działające w zakresie pomocy społecznej. Dokumenty przyjmuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).


Nagrody przyznawane są w szczególności za:
1. zapobieganie izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu osób i rodzin,
2. aktywizację jednostki i rodziny do rozwiązywania własnych problemów,
3. aktywizację środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
4. działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie,
5. tworzenie i realizowanie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą,
6. tworzenie i realizowanie lokalnych programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,
7. wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy społecznej.

 

PLIKI DO POBRANIA