Artykuły z kategorii

Konkurs "Godni Naśladowania"X gala konkursu „Godni Naśladowania” odbyła się podczas wojewódzkiej konferencji organizacji pozarządowych.

 

Wydarzenie organizowane jest przez samorząd województwa i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs promuje ciekawe inicjatywy podmiotów trzeciego sektora, rozwija współpracę samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, a także prezentuje działania reprezentacji sektora pozarządowego, zrzeszanie się organizacji, współpracę pomiędzy nimi i co bardzo ważne - wzmacnia aktywność liderów środowisk lokalnych.

 

LAUREACI:
1.    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu
Laureat X edycji Konkursu „Godni Naśladowania”
w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim
Olsztyn, 12.09.2013
2.    Powiat Braniewski.  Samorząd przyjazny organizacjom obywatelskim.
Laureat X edycji Konkursu „Godni Naśladowania”
w kategorii na najlepszą inicjatywę samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie warmińsko-mazurskim
Olsztyn, 12.09.2013
3.     Stowarzyszenie Elbląg Europa
Laureat X edycji Konkursu „Godni Naśladowania”
w kategorii na najlepszą inicjatywę reprezentacji sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim
Olsztyn, 12.09.2013
4.    Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER
Laureat X edycji Konkursu „Godni Naśladowania”
w kategorii na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim
Olsztyn, 12.09.2013
5.     Alicja Wąsik
Laureatka X edycji Konkursu „Godni Naśladowania”
w kategorii: Animator społeczny
Olsztyn, 12.09.2013
6.    Fundacja Puszczy Rominckiej
Laureat X edycji Konkursu „Godni Naśladowania”
w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji w województwie warmińsko-mazurskim o charakterze międzynarodowym

 

samsung 541samsung 542samsung 554samsung 559

samsung 529samsung 531samsung 534samsung 535samsung 536

samsung 522samsung 523samsung 525samsung 527samsung 528

samsung 513samsung 514samsung 519samsung 520

samsung 513samsung 514samsung 519samsung 520

samsung 504samsung 505samsung 507samsung 510

samsung 489samsung 499samsung 500samsung 502

samsung 485samsung 486samsung 502