Artykuły z kategorii

Spotkanie w Olsztynie Celem spotkania zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku było omówienie, konsultacje oraz zaopiniowanie projektu raportu okresowego.

 

Raport związany jest monitoringiem wdrażania w roku 2012 Strategii polityki społecznej, opracowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

 

W posiedzeniu udział wzięło 23 członków zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii, powołanego Uchwałą Nr 34/473/12/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lipca 2012 roku.

 

W jego skład wchodzą reprezentanci m.in. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, samorządów gmin i powiatów, samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, instytucji rynku pracy, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, szkół wyższych, instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych.

 

Podczas spotkania zaprezentowano poziom wykonania wskaźników do poszczególnych priorytetów, najważniejsze działania realizowane w ramach strategii oraz przedstawiono najistotniejsze wnioski z realizacji w roku 2012 celów strategicznych i operacyjnych, których wdrażanie zmonitorowano na potrzeby sporządzenia raportu okresowego.

 

Nie zabrakło także dyskusji, która dotyczyła m.in. poradnictwa specjalistycznego, współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi na rzecz lokalnych społeczności oraz sytuacji rodzin w województwie warmińsko-mazurskim.

 

DSC03700DSC03713DSC03745DSC03831