Artykuły z kategorii

Fot. www.stockvault.netRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystąpił do aktualizacji danych dotyczących zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 Zwracamy się z prośbą do wszystkich ośrodków pomocy społecznej o wypełnienie niżej zamieszczonych formularzy wg stanu na dzień 15 września
2013 r. i odesłanie ich na adres Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn do 23 września 2013 roku.

Materiał opracowany na podstawie danych dotyczących problematyki bezdomności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zostanie umieszczony na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl

                                                                                           

Pliki do pobrania:

Zał. 1 Liczba osób bezdomnych z terenu gminy wg stanu na dzień 15 września 2013 r. (z uwzględnieniem przyczyn bezdomności).

Zał. 2 Liczba osób bezdomnych z terenu gminy wg stanu na dzień 15 września 2013 r. wg kryteriów: wiek i wykształcenie.

Zał. 3 Realizowane indywidualne programy wychodzenia z bezdomności (stan na 15 września 2013 r.).

Zał. 4 Schroniska i noclegownie.

Zał. 5 Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych.