Artykuły z kategorii

ilustracja do tekstów W inicjatywie mogą wziąć udział osoby, które nie boją się wprowadzania nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i realizują w bibliotece ciekawe projekty angażujące społeczności lokalne.

 

Konkurs skierowany jest do bibliotekarek zatrudnionych w bibliotekach publicznych, działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje kapituła, w której skład wchodzą przedstawicielki i przedstawiciele bibliotek, organizacji pozarządowych, literatury oraz mediów. Przy ocenie brane są pod uwagę całokształt doświadczeń życiowych kandydatek, zaangażowanie w działalność biblioteki oraz nowatorskie metody współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki i partnerami lokalnymi.

 

Zgłoszenie przyjmowane są do 16 sierpnia 2013 roku. Stypendium zostanie wręczone podczas IV Kongresu Bibliotek Publicznych 21 października 2013 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.Więcej informacji a stronie internetowej www.projektbabcia.pl