Artykuły z kategorii

Logo OHPWarmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie rozpoczęła w lipcu realizację projektu „Nowe perspektywy 2”. To kontynuacja projektu sprzed roku, w którym młodzież będąca zagrożona wykluczeniem społecznym przez braki w edukacji, może nadrobić zaległości i zdobyć przydatne na rynku pracy umiejętności.

 

Od lipca 2013 do 30 czerwca 2014 roku przeprowadzane są szkolenia dla osób w wieku 15-24 lat zagrożonych wykluczeniem zawodowym lub wypadnięciem z systemu oświaty. Każdy, kto nie realizował obowiązku nauki oraz osoby nieuczące się lub niepracujące i wymagające wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej mogą skorzystać z oferty „Nowych Perspektyw 2”.

 

Celem tego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i podwyższenie kwalifikacji osób o obniżonych szansach życiowych. Każdy chętny może skorzystać z warsztatów i szkoleń obejmujących m. in. kursy językowe, kursy prawa jazdy, zajęcia wyrównawcze czy praktyki zawodowe pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności pomagających znaleźć zatrudnienie. Szkolenia przeprowadzane są w jednostkach OHP w Olsztynie, Elblągu, Ełku i Ostródzie.