Artykuły z kategorii

fot. WSSW najbliższy wtorek (30 lipca) od godz. 9 do 13.30 odbędzie się kolejna akcja poboru krwi – na parkingu przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie (od strony ul. Żołnierskiej) stanie specjalny ambulans do poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Możesz zostać kandydatem na dawcę krwi, jeśli jesteś osoba pełnoletnią i nie przekroczyłeś 65-roku życia, czujesz się zdrowy, ważysz nie mniej niż 50 kg i chcesz pomóc drugiemu człowiekowi. Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający nr PESEL.

 

Po oddaniu krwi podczas naszej akcji dawcy przysługuje: posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4 500 kcal (w postaci czekolad) oraz zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew. Ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi przysługuje ponadto dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.

 

Kolejny termin akcji poboru krwi:
22 sierpnia 2013 r. – w godz. 9.00- 13.30
Parking przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie (od strony ul. Żołnierskiej).

 

Więcej o krwiodawstwie