Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu Redakcja programu TVP "Aktywni 50+" zaprasza do konkursu na najlepszą relację o udziale w projekcie finansowanym z Unii Europejskiej.

 


Wystarczy przesłać relację opisującą pozytywną zmianę, jaka zaszła dzięki Funduszom Europejskim (udział w projekcie finansowanym lub współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej lub korzystanie z obiektów powstałych dzięki unijnym dotacjom). Relacja konkursowa może dotyczyć wyłącznie projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych dostępnych w Polsce w latach 2007- 2013: Programu Kapitał Ludzki; Programu Innowacyjna Gospodarka; Programu Infrastruktura i Środowisko; Programu Rozwój Polski Wschodniej; Programów Regionalnych; Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.


Zgłoszenia w formie pisemnej, wideo, dźwiękowej lub fotograficznej przyjmowane są do 2 sierpnia 2013 roku. Więcej informacji na: http://www.tvp.pl/krakow/aktywni-50/konkurs

 

Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach projektu „Aktywni 50+”. Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.