Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Pierwszy weekend maja to dla wielu początek sezonu turystycznego. Dla tych, którzy w majówkę chcą wyruszyć w Polskę, największy kolejowy przewoźnik pasażerski – POLREGIO – przygotował wyjątkową ofertę: bilet umożliwiający podróżowanie bez limitów przez prawie 10 dni!

Tegoroczna majówka wyjątkowo sprzyja podróżowaniu. Majówka z POLREGIO – bo tak nazywa się najnowsza oferta Przewozów Regionalnych – to bilet umożliwiający odbycie nieograniczonej liczby przejazdów w czasie od 28 kwietnia (od 18:00) do 8 maja (do 6:00), czyli przez prawie 10 dni.

www.stockvault.net

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. zarząd województwa pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem z Olsztyna na zadanie publiczne pn. "Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim – konkurs o tytuł BabaFest".

Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

Seminarium na ten temat odbędzie się w ramach cyklu „Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim".

Spotkanie planowane jest na 21 kwietnia (sala sesyjna Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w godz. 11-14). W programie dyskusja o stanie edukacji obywatelskiej w województwie.

Konferencja - ilustracja do tekstu

Ruszają konkursy pt. „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej“ oraz „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej.”

Warunkiem udziału w obu konkursach jest złożenie rekomendacji w wersji papierowej i elektronicznej.