Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 300 000 złotych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Projekty inwestycyjne muszą mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu oraz dodatkowo poprawę warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Ilustracja do tekstu

Targi „Pamiętajcie o ogrodach” potrwają od 22 do 23 kwietnia 2017 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

W tegorocznym wydarzeniu będą prezentowane rośliny i artykuły szkółkarskie, sadownicze i ogrodnicze; maszyny i urządzenia do produkcji ogrodniczej; wyposażenia i aranżacje ogrodów; instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii czy nawozy i środki ochrony roślin.

Wieś warmińska

Spośród złożonych wniosków dofinansowano dziewięć zadań na łączną kwotę 57 556 zł.

Wsparcie uzyskał m.in. II Festiwal Ziół w Zielarskiej Wsi Blanki stowarzyszenia „Babki Zielarki” oraz „Teatralny Ferwor Bez Spinki” Stowarzyszenia Wspólny Dom Na Rzecz Mieszkańców Gminy Bartoszyce.

Ilustracja do tekstu

To nazwa konferencji, która odbędzie się 20 marca 2017 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane ze sprzedaż gruntów rolnych zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, zadaniami Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie prywatnym gruntami rolnymi.