Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do składania w terminie od 18 kwietnia do 31 maja 2017 roku wniosków o przyznanie pomocy na targowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór prowadzony jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Pomoc ze środków unijnych obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Rolnictwo

Zgłoszenia do ogólnopolskiego konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” przyjmowane są do 28 lipca 2017 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Warmińska wędzona szynka wołowa i gofry pruskie to kolejne przysmaki z Warmii, które zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Jest na niej obecnie 29 wyrobów wytwarzanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Targi Wypoczynek w Toruniu

Żywność regionalna z województwa warmińsko-mazurskiego wytwarzana tradycyjnymi metodami po raz kolejny zaprezentuje się na krajowych targach „Wypoczynek 2017".

Odbędą się one w najbliższy weekend (1-2 kwietnia) podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków.