Artykuły z kategorii

Gospodarstwo rolne - ilustracja do tekstu.. Fot. stockvault.net

W dniach 11-12 lutego br. w Centrum Konferencyjno Targowym Expo Mazury w Ostródzie, odbędą się trzecia edycja Mazurskiego AGRO SHOW - największych targów rolnych w Polsce północno-wschodniej.

Wezmą w nich udział jako wystawcy m.in. producenci i dystrybutorzy polskich i zagranicznych maszyn, urządzeń rolniczych i nowoczesnych technologii.

Ilustracja do tekstu - maki. Fot. stockvault.net

W przyszłym tygodniu zostanie skierowany do konsultacji społecznych projekt uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych.

Będzie on dotyczyć także rejonizacji tych upraw w 2017 roku.

PROW 2014-2020 - logo

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW 2014-2020.

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na ww. liście mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej.

Ilustracja do tekstu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014-2020.

O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna.