Artykuły z kategorii

Ogród warmiński

O tym, jak wyglądała warmińska wieś, jakie królowały w niej rośliny, jak komponowano zieleń i co zrobić, aby dziś nasz przydomowy ogródek wyglądał tak, jak kiedyś, można przeczytać w ulotce, którą opracowała architekt krajobrazu Marzena Zwierowicz.

Broszura została wydana w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Beczki. Fot. pixabay.pl

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci odbywa się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia.

Ilustracja do tekstu

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (23 stycznia 2017 roku) podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji związaną z określeniem ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2017 roku.

Konsultacje kierowane są do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Szynki i kiełbasy

Od nowego roku obowiązują przepisy ułatwiające rolniczy handel detaliczny.

Dzięki temu na prostszych zasadach będzie można produkować i sprzedawać produkty roślinne oraz zwierzęce we własnym gospodarstwie.