Artykuły z kategorii

Targi w Ostródzie

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się Centrum Konferencyjno-Targowym Expo Mazury w Ostródzie (11-12 lutego 2017). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. 

Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie pożądanych i wybitnych cech
wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach PROW na premie dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności pozarolniczej.

Wnioski będzie można składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR od 13 marca do 11 kwietnia.

Ilustracja do tekstu

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy etap unowocześniania i uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. 

Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej (WPR) - jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE - będziemy mogli skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze.

Ilustracja do tekstu

Seminarium „Gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze jako innowacyjne kierunki działalności turystycznej na obszarach wiejskich” odbędzie się 15 lutego 2017 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania poruszane będą tematy związane m.in. z ideą i zasadami funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych czy możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020. Przedstawione zostaną również dobre praktyki działalności edukacyjnej.