Artykuły z kategorii

Gospodarstwo rolne - ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Sołtys to osoba łącząca lokalną społeczność z samorządem, dostępna dla mieszkańców 24 godziny na dobę.

Dlatego samorząd województwa, by docenić ich pracę, zorganizował spotkanie, które odbędzie się w piątek 3 marca w hali wystawienniczej Expo Mazury w Ostródzie. Spodziewanych jest ponad tysiąc gości.

Ilustracja do tekstu

3 marca 2017 roku w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie odbędzie się spotkanie z okazji obchodów Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach.

W uroczystości uczestniczyć będzie około 1000 sołtysów z naszego województwa. Na spotkaniu poruszone zostaną tematy dotyczące roli sołtysa w społeczności lokalnej oraz działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz aktywności mieszkańców wsi.

Jabłka

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Mirpol Orneta zapraszają na konferencję „Nowe rozwiązania w integrowanej produkcji owoców na Warmii, Mazurach i Powiślu”.

Spotkanie odbędzie się 7 marca o godz. 9.30 w Ornecie (Gościniec Warmiński przy ul. Przemysłowej 25).

Logotyp projektu

Ideą ogólnopolskiego konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” jest promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi.

Ważna jest również popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi; prezentacja dorobku polskiej wsi; promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi; inicjowanie przekształceń polskiej wsi; wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.